Regjeringen svikter Rogaland: KrF prioriterer viktige E39-prosjekter

For oss handler det nå om å rydde opp etter en regjering som ikke har vært villig til å prioritere Rogaland, sier møtende vararepresentant Hadle Rasmus Bjuland (KrF) som vikarier for Olaug V. Bollestad

For oss handler det nå om å rydde opp etter en regjering som ikke har vært villig til å prioritere Rogaland, sier møtende vararepresentant Hadle Rasmus Bjuland (KrF) som vikarier for Olaug V. Bollestad
Da regjeringen tok over ble de servert gryteklare samferdselsprosjekter i hele Norge. Disse har blitt satt på vent i flere runder sier møtende vararepresentant Hadle Rasmus Bjuland (KrF) som vikarier for Olaug V. Bollestad

KrF prioriterer oppstart av E39 Smiene-Harestad i første periode. Prosjektet skal videre følges opp med 39 Osli-Figgjo utover i planperioden, for å sikre en sammenhengende utbedring av viktige veistrekk for Rogaland. Dette er prosjekter som regjeringen har nedprioritert.

KrF prioriterer også Hordfast inn i vårt forslag til NTP, med oppstart i første periode. Det vil være viktig for å sikre et ferjefritt Vestland og et felles bo- og arbeidsmarked.

Regjeringens utsetter viktige prosjekter

Da regjeringen tok over ble de servert gryteklare samferdselsprosjekter i hele Norge. Disse har blitt satt på vent i flere runder, og utsatt med opptil 12 år fordi nye utredninger til andre prosjekter har kommet opp. Det er uansvarlige prioriteringer.

For å kunne prioritere Rogaland har KrF i sitt alternativ prioritert å øke rammen med fem prosent for å sikre viktige prosjekter.

  • Det er trist at regjeringen nå utsetter flere gryteklare prosjekt fra Rogaland. Disse ønsker vi i KrF nå å hente inn, samtidig som vi er med på enigheten om de syv prosjektene.
  • E39-prosjektene i Rogaland er viktige for oss for å sikre en bedre sammenheng i traseene i Rogaland. Dette vil bidra til å styrke næringslivet og bo-mulighetene langs kysten.

Et løft på fylkesveier

  • Vi har og sikret å øke støtten til fylkesveiene med 12 mrd. kr. Statens Veivesen roper varsko om det store vedlikeholdsetterslepet på fylkeskommunale veier. Dette er en risiko for trafikksikkerheten i Norge, og vi er stolt av å følge dette opp med en så markant økning.