Regjeringen på ville veier

Norge har hatt søndagsfri i 991 år. Dette året skal ikke få bli det siste. KrF kommer til å kjempe for å bevare søndagen med alt vi er og har, sier stortingsrepresentant Geir J. Bekkevold.

Bilde av Knut Arild Hareide

Motstanden mot søndagsåpne butikker øker i den norske befolkningen. I den nyeste undersøkelsen sier hele 73 prosent nei til søndagsåpent. Blant Venstres velgere er det kun 16 prosent som vil ha søndagsåpne butikker.

Bekkevold mener regjeringen er på ville veier i søndagssaken.

– Verken folket eller partene i arbeidslivet vil ha søndagsåpne butikker. Regjeringen er fullstendig i utakt med folket når de nå tar et valg om at de vil grunnleggende endre samfunnet vårt, mener stortingsrepresentant Geir J. Bekkevold (KrF).

– Viktig verdivalg

Bekkevold mener vi som samfunn står midt i et viktig verdivalg.

– Hvilken retning vil vi gå i? Skal markedet få ta fra oss den felles samfunnsrytmen som sikrer at familier og venner har tid sammen iallfall én dag i uka? Regjeringens forslag innebærer en frihet for markedskreftene, ikke en frihet for mennesket. Det vil utgjøre en ytterst uheldig samfunnsutvikling, mener Bekkevold.

– Vi mister noe grunnleggende viktig når søndagen blir som en hvilken som helst annen dag.

Enten har samfunnet hvilepuls én dag i uka, eller så har det ikke det. Annerledesdagen er ikke et prosjekt enkeltmennesket kan stable på beina alene, sier Bekkevold.

– Ytterliggående og sterkt konkurransevridende

– Jeg undrer meg over at regjeringspartiene legger ut til høring også Venstres søndagsløsning. Det er en løsning de selv har vært sterkt imot. Nå legger kulturministeren ut til høring en løsning hun selv ikke har tro på og som hun mener er prinsipielt feil, sier Geir J. Bekkevold.

– Hvis regjeringen går inn for Venstres løsning, vil det bli markedet og ikke lokaldemokratiet som bestemmer. Det er den dårligste måten å løse ting på i et demokrati. Venstres løsning er ytterliggående og sterkt konkurransevridende, mener Bekkevold.

Store konsekvenser

-I tillegg til en ødelagt samfunnsrytme, kan forslaget gi økte miljøutslipp på grunn av økt handel ved kjøpesentra, nedlagte butikker i bysentra og i distriktene og økte priser for forbrukerne, sier Bekkevold.

– For KrF handler spørsmålet om søndagsåpne butikker om hva slags samfunn vi vil ha. KrF vil ta alle politiske virkemidler i bruk for å bevare søndagen som felles hviledag og annerledesdag, sier en kampvillig Geir J. Bekkevold.