Regjeringen må vise handlekraft i kampen mot gendercide

Granavolden-erklæringen slår fast at Norge skal «ta et internasjonalt initiativ for å motvirke «gendercide». KrFs landsmøte mener at regjeringen nå bør ta initiativ til en internasjonal konferanse i samarbeid med FN med et særlig fokus på det store jenteunderskuddet i verden og hvordan dette kan stanses.

Illustrasjonsfoto av to jevnbyrdige vektskåler hvor den ene vektskålen har et kvinne-symbol og den andre ett manns-symbol
Illustrasjonsfoto.

I noen land er sannsynligheten mindre for at du blir født, dersom du er jente. Hvis du som jente blir født er du i fare for å ikke få vokse opp. I deler av verden gjør holdninger, tradisjoner og kultur at en datter medfører en større økonomisk og sosial belastning for familien, for eksempel medgift i forbindelse med ekteskap. Som følge av dette blir jenter systematisk selektert bort og utsatt for vold, noe som har ført til et stort kvinneunderskudd i mange land. Ifølge FN er rundt 126 millioner jentebarn «borte» siden 1990 og til i dag.

KrFs landsmøte anerkjenner kompleksiteten knyttet til preferanser for sønner og jenteunderskuddet i enkelte kulturer. Samtidig ble 179 land ved befolkningskonferansen i Kairo i 1994 enige at man skulle «eliminere alle former for diskriminering mot jentebabyer og årsakene til guttepreferanser». Likevel er dette fortsatt et stort problem i mange land. Det er nå gått 25 år siden Kairo-konferansen og denne utfordringen har ikke avtatt.

Norge må, i samarbeid med FN, ta initiativ for at enigheten fra Kairo-konferansen følges opp i handling.