Regjeringen må ta flom- og rasutfordringene på alvor

Klimaendringene skjer nå og som samfunn må vi tilpasse oss den nye situasjonen vi lever i.

Illustrasjonsbilde av en elv som strømmer gjennom et bebodd strøk.
Illustrasjonsfoto

Her i Norge vil det si at vi må tilpasse oss utfordringene et klima med varmere, våtere og villere vær bringer med seg. Det er helt nødvendig å intensivere arbeidet med både ras- og flomsikring. Dette handler både om å gi større trygghet og behovet for sikring av næringsinteressene i distriktene.

  • KrF vil øke bevilgningene til NVE, slik at nødvendige tiltak over hele
    landet kan gjennomføres så raskt som mulig.
  • KrF vil arbeide for at en helhetlig, nasjonal skredsikringsplan der flest mulig veistrekninger med høy eller middels faregrad blir sikret i løpet av den neste rulleringsperioden for Nasjonal transportplan

 

 Vedtatt på KrFs landsmøte 26. april 2019