– Regionreformen er en demokratireform som må fullføres

Fylkespolitikere i KrF er samstemte om at regionreformen må fullføres. – Det er et stort behov for å demokratisere en del beslutninger som i dag tas av byråkratiet i sentrale og regionale statlige enheter, skriver de i en felles uttalelse. Les hele uttalelsen her.

Grafisk illustrasjon av Norge
Illustrasjonsfoto

Fylkespolitikere i KrF er samstemte om at regionreformen må fullføres og støtter helhjertet opp om signalene fra nestleder Kjell-Ingolf Ropstad den 4/9.

KrF har et sterkt eierskap til reformen som bidrar til at vi flytter makt til et regionalt folkevalgt nivå og tar hele landet i bruk.

Nå må reformen gis innhold i form av reell overføring av makt og myndighet. Regionreformen er først og fremst en demokratireform. Hovedsaken er å flytte beslutninger nærmere de beslutningene gjelder. Det er et stort behov for å demokratisere en del beslutninger som i dag tas av byråkratiet i sentrale og regionale statlige enheter.

Oppgaver – fyll reformen med innhold 

En helt avgjørende forutsetning for å gjennomføre den omfattende omorganiseringen en regionreform innebærer, er at den fylles med konkret innhold.  Det nye regionale folkevalgte nivået må tilføres nye oppgaver og utvidet makt og ansvar. Det vil gi regionene verktøy til å ivareta sin regions sterke fortrinn og utfordringer på best mulig måte. Utøvende styring og politiske skjønnsmessige vurderinger må overføres til det folkevalgte regionale nivået. Det handler om at regionen skal kunne gi strategisk retning for utviklingen, mobilisere frivillige, offentlige og private parter til felles innsats mot felles mål og, ikke minst, koordinere og samordne offentlig innsats og virkemiddelbruk.

KrF og V har sørget for at reformen kommer, og at den skal ha et innhold. Nå er det viktig å fullføre. Stortinget har vedtatt inndelingen, i noen tilfeller i tråd med fylkenes egne ønsker, i andre tilfeller på tvers. Det gjør det enda viktigere at reformen fylles med reelt innhold, og at man ikke mister helheten av syne.

Løs flokene og fullfør

Utfordringene er betydelige, særlig i de nordligste fylkene. Disse utfordringene må møtes og løses. Reell overføring av makt og myndighet sammen med tilpasninger, er en del av løsningen. Det er ikke grunnlag eller tidspunkt for å reversere nå. Det vil være uansvarlig. Det er et klart flertall på Stortinget for sterke, folkevalgte regioner. Dersom regionreformen stopper opp, tjener det ingen andre enn mindretallet som vil fjerne fylkeskommunene. Nå gjelder det å stå løpet ut og fullføre.

Fylkespolitikere for KrF:

Lars Salvesen              Beate Husa                      Hans Edvard Askjer           Olav I Moe

Akershus                     Hordaland                       Telemark                              Østfold

Jon-Olav Strand            Arve Knutsen           Widar Skogan                  Karin Bjørkhaug

Aust-Agder                   Nordland                   Troms                               Trøndelag

Trond Johansen            Jytte Sonne             Tore Askildsen              Solveig Ege Tengesdal

Buskerud                       Oppland                 Vest-Agder                     Rogaland

Svein Iversen             Trude Brosvik             Hans Hilding Hønsvall        Knut Støbakk

Finnmark                   Sogn og Fjordane         Vestfold                             Møre og Romsdal

Geir Byberg                        Erik Lunde

Hedmark                             Oslo