Reduser antall svangerskapsavbrud

Randi Walderhaug Frisvoll

Reduser antall svangerskapsavbrud

Å bli gravid uten å ha planlagt det, kan oppleves krevende, derfor mener
KrF at samfunnet må legge til rette for at det skal være mulig å få barn i
alle livssituasjoner.
Det er bred politisk enighet om at det er ønskelig med færrest mulig aborter.
Likevel øker antall svangerskapsavbrudd, og på landets største abortklinikk
ved Ullevål sykehus er kapasiteten sprengt. Unge jenter forteller at de
dropper hormonell prevensjon etter å ha søkt informasjon hos influensene og
sosiale medier. Flere og flere tar valg basert på influensers erfaringer.
Influensere på sosiale medier har ikke faglig grunnlag for å uttale seg om
prevensjon. Det er helsevesenet, fastlegen og helsesykepleieren som bør gi
informasjon tilpasset den enkelte bruker.
KrF mener det er behov for politisk handling. Vi ønsker en ny handlingsplan
for forebygging av svangerskapsavbrudd. Sammen med SV, Rødt og
Pasientfokus ber vi regjeringen styrke og forsterke informasjonstilbudet rundt
hormonell prevensjon, også på ulike medieplatformer.
-Slik det er i dag, kommer de økonomiske ordningene best ut for mødre med
høy inntekt over tid før de får barn. Dette kan også være en grunn til at
mange venter lenger enn tidligere med å få barn. Er du en ung mor, eller du
har hatt ett langt utdannigsforløp før du begynner å arbeide, for så å bli
gravid, har du ikke rett på foreldrepermisjon. KrF mener alle skal ha rett til
lønnet foreldrepermisjon på minst 2G. Ved en slik ordning kan færre
velge svangerskapsavbrudd, og flere velge å få barn, gjerne flere barn.
-Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som tilbyr oppfølging
etter abort. De fikk kuttet bevilgningene over statsbudsjettet på kr. 6 mill,
som utgjøre 25 % av Amatheas budsjett. 6 kontor blir avviklet på grunn av
Sp og Ap sin politikk. Vi vil reversere kuttene til Stiftelsen Amathea. Vi ønsker
også at gratis langtidsvirkende prevensjon skal være tilgjengelig for alle
kvinner over 16 år. Vi må styrke informasjon rundt hormonell prevensjon på
alle plattformer, å øke midler til forskning på prevensjon for menn.
KrF mener at alle skal ha rett til foreldrepermisjon, uavhengig av hvor mye
de tjener. Vi må ha bredere forskning på årsaker og ettervirkninger etter
svangerskapsavbrudd.
Randi Walderhaug Frisvoll
Fylkesordførerkandidat KrF
Sentralstyremedlem KrF