Randi innvalgt som medlem i KrFs sentralstyre

BIlde av Randi Walderhaug Frisvoll

Fylkesleder i Møre og Romsdal KrF, Randi Walderhaug Frisvoll, ble på KrFs landsmøte sist helg innvalgt som medlem i Kristelig Folkepartis sentralstyre.

På partiets landsmøte for to år siden ble hun valgt som 1. vara til sentralstyret, men har møtt fast i store deler av 2020, på grunn av at et annet sentralstyremedlem hadde permisjon fra vervet.

Som fylkesleder har Walderhaug Frisvoll vært medlem av KrFs landsstyre. Etter som at hun nå representerer sentralstyret i partiets landsstyre, er 1. nestleder i fylkeslaget, Victoria Smenes, Møre og Romsdal KrFs representant der.

På partiets landsmøte i helgen som var ble Victoria Smenes i tillegg valgt som medlem i KrFs valgkomité.