Rådsmøtet takket Steinar!

Bildene: Til v. Dag Inge Ulstein (på Teams), Steinar Reiten, Randi Walderhaug Frisvoll og Erling Ekroll

Steinar Reiten ble under Møre og Romsdal KrFs rådsmøte i Molde 26.-27. november formelt takket av for den flotte innsatsen som han har lagt ned som stortingsrepresentant for KrF og for Møre og Romsdal i stortingsperioden som gikk ut i høst.

Reiten var invitert til å holde et innlegg på rådsmøtet og leverte som vanlig et inspirerende og godt innlegg før fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll takket han for hans gode innsats på Stortinget de siste 4 årene.

I tillegg til å evaluere valgkampen etter høstens stortingsvalg og vedta fylkeslagets budsjett for 2022, var stortingsrepresentant og 1. nestleder i KrF, Dag Inge Ulstein, med digitalt på fredag kveld med et engasjerende innlegg på Teams. Det var satt av 1 1/2 time til hans sekvens inkludert etterfølgende debatt, noe som arrangøren antok var romslig, i og med at innlegget var digitalt og at arrangementet var kommet godt ut i kveldinga. Men neida…. en lydhør og engasjert forsamling sørget i debatten for at nestlederens sekvens kom en halv time på overtid. Gode greier med en engasjert forsamling!

Som siste innleder på lørdagen var fylkeslaget så heldig med å få kapret Erling Ekroll, som er organisasjonssjef i KrF-sentralt. Overskriften for hans innlegg var «Sammen bygger vi KrF-laget frem mot 2023» der han fokuserte på å bygge KrF-laget og rettet fokus på det viktige kommune- og fylkestingsvalget i 2023 – og parti-arbeidet med å få på plass lister både på kommune- og fylkesnivå.

Takk til både deltakere og de som holdt innlegg for at de stilte opp og gjorde arrangementet til et engasjerende og trivelig rådsmøte.