Psykisk syke barn taper kampen

– Barna taper kampen om behandling i sykehusene. Ventetiden for psykisk syke barn og unge øker i 2016, men regjeringen tar ikke tilstrekkelige grep i 2017-budsjettet. I KrFs alternative budsjett foreslår vi en psykisk helse-satsing rettet mot barn og unge på 730 millioner, sier KrFs nestleder Olaug Bollestad.

Bilde av Olaug Bollestad

– Når pengene som går til pasientbehandling generelt ikke gagner psykisk syke barn spesielt, så må vi gjøre noe. Derfor foreslår KrF å bevilge 250 millioner kroner direkte til å styrke kapasiteten innen psykisk helsevern for barn og unge. Ventetiden går ned for flere pasientgrupper, men barna står fortsatt altfor langt bak i køen. Vi trenger nye tiltak nå, slår KrFs nesteleder fast.

Hun påpeker også viktigheten av en offensiv styrking av forebyggende tiltak som kan hindre at barn og unge blir alvorlig syke.

– KrF foreslår derfor 400 øremerkede millioner til skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Det hjelper ingen å komme til en stengt dør hos helsesøster når smerten vokser på innsiden. Slik er det for mange steder i dag. Regjeringens vil ikke øremerke pengene og de legger inn en svak 2017-satsning.  Derfor blir skolehelsetjenesten og helsestasjonene en hovedprioritet for KrF inn i forhandlingene som starter onsdag, sier Bollestad.

Bollestad viser til at i KrFs alternative budsjett som legges frem i dag foreslås også følgende i psykisk helse-satsningen for barn og unge:

– 20 millioner til oppsøkende psykisk helsehjelp.
– 10 millioner kroner for å styrke innsatsen mot unødvendig bruk av antidepressiva og sovepiller blant unge.
– foreslår 20 mill. kroner til utarbeidelse av en egen barnestrategi for psykisk helse som forarbeid til opptrappingsplanen Stortinget gikk inn for i vår.
– 25 millioner kroner til psykisk helse i skolen, tilskudd som regjeringen kuttet.
– 10 millioner til tidlig hjelp til barn av rusmisbrukere og psykisk syke.