Politiet må forebygge lokalt

Det er helt avgjørende at politireformen ruster politiet til å møte fremtidens utfordringer. Men da må ikke alt fokus være på beredskap og effektive polititjenester. Vi trenger den tryggheten det er å ha politi til stede lokalt, sier justispolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Bilde av Kjell Ingolf Ropstad

KrF valgte å stå utenfor avtalen om ny politireform med regjeringspartiene og Venstre, fordi vi ikke fikk garantier for vårt krav om lokal tilstedeværelse. Det er ikke kontoret i seg selv som er det avgjørende for KrF, men at det faktisk er politi der folk bor. Dette vil være helt avgjørende blant annet i kampen for å bekjempe vold i nære relasjoner. Den enkelte polititjenestemann må settes i stand til å forebygge og etterforske slik alvorlig kriminalitet. Da hjelper det ikke at politidistriktet er robust sentralt, det må også være robust lokalt, sier Ropstad.
 
Det har vært en praksis at Politidirektoratet ikke legger frem forslag til endringer i struktur som kommunene ikke er enige i. Regjeringen mener nå at det er naturlig at den lokale strukturen skal fastsettes av politiet og politidirektøren.
– Det sies at effektive polititjenester skal være det viktigste kriteriet for struktur på lensmanns- og politistasjonsdistrikter. Jeg er redd lokalkunnskap, nærhet til befolkningen, forebygging og tryggheten ved nærpolitiet lider med et så sterkt fokus på hva som defineres som mest effektivt av politiet sentralt, sier Ropstad.