Politiet må få verktøy i kampen mot narkotika

Vi har alle hørt slagordet «Hjelpe, ikke straffe». Det er det vanskelig å være uenig i. Det er først når vi bryter ned hva som menes med hjelp, uenighetene oppstår. Å avkriminalisere eller legalisere narkotika er alt annet enn hjelp. Forbud er et av de viktigste forebyggende tiltakene som virker. Politiet må få verktøy i kampen mot narkotika og det haster.

Selv om Stortinget har stemt ned forslagene i rusreform – har Høyesterett gjennom flere dommer vedtatt endringer i bruken av strafferettslige reaksjoner i saker om rusavhengiges bruk av narkotika samt kjøp, besittelse eller oppbevaring av narkotika til eget bruk.

Med nye retningslinjer fra Riksadvokaten har Politiets rolle i å avdekke narkotikakriminalitet blitt sterkt begrenset. Retningslinjene slår blant annet fast at det ikke skal gjennomføres tvungen rusmiddeltesting for å bekrefte mistanke om bruk av narkotika alene, og at ransaking rettet mot en mistenkt rusmiddelbruker ikke må foretas med det formål å avdekke en ukjent selger av stoffet.

Politiet har hendene bundet på ryggen, og bruk av narkotika er i praksis avkriminalisert. Politiet har ikke verktøyene til å kunne straffeforfølge kriminelle bakmenn. De har heller ikke mulighet til å kunne teste rusbruk blant unge – for å kunne lede de inn i et avrusningsprogram. Den eneste muligheten unge har for å komme seg ut av narkotikaproblemer er å melde seg selv. Dessverre forstår ikke alle alvorlighetsgraden før det er for sent.

Resultatet av slagordet «hjelp, ikke straff» er at unge blir overlatt til seg selv, og må finne veien ut av avrusning på egen hånd. Det kaller vi alt annet enn hjelp. De negative resultatene av dagens frislipp fikk vi denne uken. Kripos melder om at antall narkotikasaker er det laveste siden årtusenskiLet. Selv om antall

narkotikasaker går ned – er det ingen tegn som vitner om at rusbruken går ned. Nye tall fra FHI viser en dobling i kokainbruk i løpet av de siste to årene. Det vitner om at færre i dag blir tatt for narkotikabruk – da vil de heller ikke få den hjelpen de kunne fått.

Vi MÅ gi politiet verktøy til å kunne avdekke rusbruk. Det er vikig for å kunne henvise til hjelp. Det er et paradoks at Politiet har hjemmel til å kunne ta spytteprøve ved promilletest i trafikken uten mistanke, men de kan ikke ta spytteprøve av ungdommer ved mistanke om rusbruk. Her må det sikres gode nok verktøy som ikke minst også kan enklere avdekke kriminelle bakmenn som utnytter sårbar ungdom.

Det er vikig med målrettet informasjon til foreldre. Lærere i skolene må ha tilstrekkelig opplæring og kompetanse for å drive kunnskapsbasert forebyggende arbeid, og å fange opp signaler på narkotikabruk blant elevene. Politiet må sikres hjemler for å bevise narkotikabruk igjennom spytteprøver, mobilbruk og ransaking.

Randi Walderhaug Frisvoll
Fylkesordførerkandidat KrF
Sentralstyremedlem KrF