Per Sverre Kvinlaug innstilt til KrFs sentralstyre

Widar Skogan som ble innstilt til KrFs sentralstyre har sett seg nødt til å trekke sitt kandidatur. Dette på grunn av Skogans arbeidssituasjon. Valgkomiteen har supplert innstillingen med Per Sverre Kvinlaug fra Agder.

Leder for valgkomiteen, Helga Marie Bjerke, synes det er trist at Skogan ikke lenger er aktuell for vervet, men er veldig fornøyd med å kunne supplere den tidligere vedtatte innstillingen med Kvinlaug.

– Det er trist at Widar Skogan ikke har mulighet til å stille til KrFs sentralstyre. Han er en stødig og dyktig politiker, men jeg har stor forståelse og respekt for at det ble vanskelig å kombinere disse rollene.

– Heldigvis har vi veldig flinke folk som har lyst til å påta seg verv i KrF. Per Sverre Kvinlaug er en klok og erfaren politiker som jeg er trygg på at kommer til å gjøre en god jobb i KrFs sentralstyre.

Kvinlaug er 48 år gammel og ordfører i Kvinesdal i Agder hvor han også er bosatt. Kvinlaug har vært ordfører siden 2015.