Per Ståle Tornes – Vår nye Organisasjonsutvikler!

Per Ståle Tornes ansatt som organisasjonsutvikler i Møre og Romsdal KrF

Per Ståle Tornes begynner som organisasjonsutvikler i Møre og Romsdal KrF 2. Mai. Tornes skal være daglig leder for fylkeslaget og jobbe tett sammen med fylkesstyret og lokallagene. En viktig del av jobben vil være å inspirere medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte slik at vi sammen styrker engasjement og oppslutning om KrF.

Tornes har bred erfaring fra Møre og Romsdal KrF sitt arbeid i fylkesstyret, fylkesting, som lokallagsleder og kommunestyrerepresentant. Han er 57 år og bosatt i Hustadvika Kommune, har lang erfaring fra privat næringsliv med egne og deleide selskaper igjennom mange år.

Vi gleder oss til å samarbeide med Tornes fremover om det viktige arbeidet som KrF står for!