Pensjon fra første krone, også en KrF-sak

Saken om pensjonsopptjening fra første krone får naturlig nok mye oppmerksomhet. Dette gjelder mange arbeidstakere. Avisen Dagens Næringsliv skriver bla. den. 8. februar. «Pensjon fra første krone vil særlig komme unge, studenter, kvinner og andre arbeidstakere med små stillinger i arbeidsmarkedet til gode. Spesielt innenfor reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet vil mange kunne få økt sin pensjonsopptjening.

Bilde av Svein Atle Roset

Arbeids- og sosialpolitisk talsperson Heidi Nordby Lunde i Høyre sier at Norge i fremtiden er avhengig av at flere jobber mer og står lenger i arbeid for å være økonomisk og sosialt bærekraftig. Fremskrittspartiet opplyste også om enigheten. Blant annet for å gi næringslivet mulighet til å tilpasse seg de endrede pensjonsforpliktelsene, vil ikke endringen bli innført før i 2023.

– Dette er gode nyheter for alle arbeidstakere som har kortvarig- eller deltidsjobb, som i dag ikke har rett på pensjonsoppsparing, sier Erlend Wiborg (Frp), som er leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Parat sier kampen om pensjon fra første krone lenge har vært en kampsak for arbeidstakerorganisasjonen og viser til streiken ved sykehusene i 2019, der de med under 20 prosent stillinger fikk rett til pensjonsopptjening.

Nå kan nærmere 1 million flere nordmenn få bedre pensjon. Pensjon er utsatt lønn og en viktig sak for alle arbeidstakere i kortvarige stillinger og for alle med deltidsjobber.

I 2018 håpet vi at KrF skulle vinne fram med denne saken i forhandlingene med regjeringen. At dette nå kommer på plass i forhandlingene mellom Frp og regjeringen er ikke mindre gledelig, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.» ………

KrF har følgende forslag i vårt nye programforslag:

  • Arbeide for at offentlige og private pensjonsordninger i større grad harmoniseres, for på denne måten å skape bærekraft og større mobilitet mellom offentlig og privat sektor.
  • Foreslå en lovendring som sikrer prinsippet om pensjon fra første krone, på bakgrunn av et forarbeid av et partssammensatt utvalg.
  • Sikre at pensjonene reguleres etter gjennomsnittet av lønns- og prisvekst.


Svein Atle Roset, Molde KrF