Partilederen møter KrFmedlemmene i Vestfold og Telemark 2.mars 2021

KrF-medlemmer som melder seg på til fylkeskontoret, får anledning til å høre Kjell Ingolf Ropstad tale og deretter delta i debatt i et digitalt møte tirsdag 2.mars.