Partileder Olaug Bollestad kommer til 1.mai-møte på Gjennestad

Olaug Bollestad
Oddbjørn Nørstrud
Mina Sofie Lund

Ja, i år blir det møte på Gjennestad i Stokke, Sandefjord kommune. Hovedtaler er partileder Olaug Bollestad. Mina Sofie Lund fra Stokke gleder oss med sang. Sentralstyremedlem i KrFU, Oddbjørn Nørstrud, holder appell. Arrangementet starter med kafe kl 16.30 og møtet starter kl 17.00. Sentralstyremedlem Anders Tyvand er møteleder.