Må styrke omsorgen for alvorlig syke og døende barn

– Alvorlig syke og døende barn forskjellsbehandles. KrF er derfor glade for at en enstemmig komite nå ber regjeringen vurdere opprettelse av ambulante team og avansert hjemmesykehus for alvorlig syke barn innen alle helseregioner, sier KrFs Olaug V. Bollestad.

Bilde av Olaug Bollestad

KrF mener «Avansert hjemmesykehus for barn» bør bli tilbudt som et alternativ til alle familier, uavhengig av hvor i landet de enkelte bor.
 – Hjemmesykehus kan normalisere hverdagen til barna og familiene deres. De friskeste aktivitetene får prege dagen, ikke sykdommen. Studier viser et redusert stressnivå hos barnet når behandlingen hovedsakelig ble gitt i hjemmet, påpeker helsepolitikeren.

 Ambulante team har en viktig funksjon i den kritiske siste fasen:
 – Ambulante team kan gi avansert smertelindring og helhetlig omsorg i hjemmet eller på institusjon. Disse teamene må ha spesialkompetanse innen barnepalliasjon, understreker Bollestad. 

En offentlig utredning (NOU) om omsorg ved livets slutt
En enstemmig Helse- og omsorgskomite ber regjeringen nedsette et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av omsorgen for alvorlig syke og døende. Dette er gledelig og vil synliggjøre de store behovene. Bollestad påpeker imidlertid at kartleggingen ikke hindrer strakstiltak.

 KrF har fremmet forslag i Stortinget om en plan for aktiv livshjelp som innebærer en kraftig opprustning av tilbudet til alvorlig syke og døende.  Vi er glade for gjennomslag for flere av forslagene våre, men er skuffet over at ikke flere partier ser behovet for en offensiv satsning på det palliative tilbudet i landets sykehjem og en bedre tilrettelagt hjemmetjeneste. De aller fleste lever tross alt sine siste dager i hjemkommunen, ikke på sykehus, understreker Bollestad.

 Sykehjemspasienter særlig sårbare
Manglende ressurser gjør døende pasienter i sykehjem spesielt utsatte. KrF foreslår å bygge ut med 600 palliative plasser i kommunene innen 2020, noe som innebærer skjermede sengeenheter og personell med kompetanse på omsorg og pleie ved livets slutt.

 – Døende på sykehjem må få et verdig tilbud. Disse pasientene er spesielt utsatt i dag. Vi må også tilrettelegge for at de som ønsker å tilbringe den siste tiden i eget hjem får denne muligheten.

 – Helhetlig omsorg, kompetanse og et individuelt tilrettelagt tilbud. Dette er livshjelp for døende. Dessverre er det en lang vei å gå før dette tilbudet er en garanti for alle hjelpetrengende, sier Bollestad.

 Les hele forslaget om «Aktiv livshjelp for alvorlig syke og døende» her.