– På tide med likelønnspott

Tall som NRK har tatt ut av skattelistene viser at arbeidet for å lukke inntektsgapet mellom menn og kvinner stått nærmest på stedet hvil de siste fire årene. KrF mener likelønn er en av de aller viktigste forutsetningene for reell likestilling i Norge.

Olaug Bollestad smiler

Først og fremst er det et spørsmål om rettferdighet: Hvorfor skal menn betales mer enn kvinner for akkurat samme type og mengde utført arbeid, spør Olaug Bollestad, stortingsrepresentant og 2. nestleder i KrF.

Regjeringen har dessuten lagt fram en stortingsmelding om likestilling der temaet likelønn er lite omtalt.
– Det er oppsiktsvekkende når vi vet at kvinner tjener systematisk mindre enn menn i sammenlignbare yrker, sier Bollestad.

– Tid for å bruke politiske virkemidler

– Jeg mener at en strategi for effektiv oppfølging av retten til likelønn må inneholde likelønnspott. Det er riktig som regjeringen skriver i likestillingsmeldingen at hovedansvaret for lønnsdannelsen ligger hos arbeidslivets parter. Men lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har nesten ikke endret seg siden år 2000. Nå må vi bruke politiske virkemidler, sier Bollestad.

Med likere lønn mellom kjønnene, vil permisjonsdelingen bli jevnere og familien kan ta friere valg når det gjelder arbeidsdeling i og utenfor hjemmet.
– Lik lønn er en utrolig viktig forutsetning for at kvinner og menn og familien som helhet kan ta friere valg med reelle valgmuligheter: Hvis mannen og kvinnen tjener like mye, eller kvinnen tjener mer enn mannen, vil nok mange også velge at far tar ut mer permisjon, far kan vurdere å være hjemme med barna, enten med kontantstøtte for ettåringen, ubetalt permisjon eller med deltidsstilling, avslutter Bollestad.