– På høy tid med bedre togtilbud

– Det er på høy tid at passasjene får et bedre togtilbud. Organisasjonen av jernbanen har stått stille i veldig mange år. Nå får vi en reform vi tror vil gjøre en forskjell, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan
Hans Fredrik Grøvan. Foto: Daniel Mork – Flipfilm/KrF

Samarbeidspartiene har i dag lagt fram planer for reform av jernbanesektoren. Formålet er å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur, forretningsmessige organisasjonsformer og tydelige mål for sektoren til det beste for de reisende.

– Jernbanen skal være et konkurransedyktig transportalternativ og spille en langt viktigere rolle, særlig for pendlertrafikken rundt de største byene og for godstransporten mellom landsdelene, sier Grøvan.

KrF, V, H og Frp har sammen økt bevilgningene til jernbanen med rundt 50 prosent på to år. For første gang på tiår reduseres nå forfallet.

– Jernbanens kunder vil gradvis oppleve et bedre tilbud, mener Grøvan. Det blir økt forutsigbarhet, bedre materiell, flere avganger og det kjøpes inn flere nye vognsett enn planlagt.

Fra desember 2014 er det rundt 100 flere tog på sporene daglig.

Reformen innebærer at deler av Jernbaneverket videreføres i en virksomhet som gjøres om til statsforetak. ROM Eiendom overføres til statsforetaket for å samle eiendomsforvaltningen på ett sted i sektoren. Det vil gi bedre muligheter for å skape mer effektive knutepunkt.

– Med en mer forretningsmessig organisering av infrastrukturen, legger vi også opp til flerårige avtaler mellom staten og infrastrukturforetaket. På samme måte som veireformen vil gi mer forutsigbarhet og helhetlig bruk av ressursene vi skal bruke på infrastruktur, vil vi oppnå noe av det samme på jernbanesektoren.

Det åpnes også for at Flytoget selv kan bestemme om de vil delta i kommende konkurranser om trafikkpakker.