På høy tid å fullføre resten av E18 mot Stockholm

Bilde av E18, med teksten; På høy tid å fullføre resten av E18 mot Stockholm.

Det er hele 22 år siden det ble bestemt å utbygge E18 fra Vinterbro til Ørje. Nå er det på tide å ferdigstille de siste 16 kilometrene.

Uttalelse fra fylkesårsmøtet i Viken KrF 18.03.2023.

Prosjektet med firefelts vei fra Oslo mot Stockholm, ble vedtatt gjennomført ved Østfoldpakka i 2000 (Stortingsmelding 26 fra 1999-2000). Det er hele 22 år siden det ble bestemt at en av hoved korridorene til Europa skulle utbygges på strekningen Vinterbro – Ørje. Nå gjenstår kun én delstrekning, den niende i rekken, på ca. 16 kilometer.

Svært ulykkesbelastet strekning

Denne gjenstående strekningen (Retvet-Vinterbro) er svært ulykkesbelastet, dels på grunn av stor trafikkmengde, mye tungtrafikk, smal veibane med flere 60 og 70-soner, mange utkjøringer og få forbikjøringsmuligheter. Ved ulykker er det dårlig med omkjøringsmuligheter. Nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken står fast også med Ap/Sp-regjeringen. Vi vet at firefeltsveier med midtdeler gir god effekt med hensyn til reduksjon av ulykkestallene.

Stor nytteverdi

Strekningen benyttes av svært mange pendlere og mye av tungtrafikken til og fra Europa kjører nettopp her. Prosjektet er ferdig regulert, og det gjenstår å finne løsninger med de kommunene som er berørt. Vi vil minne om at en lang rekke kommuner fra Retvet til Ørje har bidratt til at vi nå har en flott og trafikksikker vei mot Europa. Med bominnkreving i inntil 20 år har trafikantene vært med på finansieringen av motorveien.

Fagetaten anbefaler ferdigstillelse Statens Vegvesen har strekningen på sin liste over veier som bør prioriteres. Dette har nok hovedsakelig med trafikksikkerhetshensyn å gjøre. Man bør også ferdigstille de prosjektene som er igangsatt, før man starter opp nye. Med en trist utvikling av antall drepte og hardt skadde i trafikken i 2022, er ikke tiden inne for å redusere prosjektet og med de ytterligere utsettelser det vil medføre. Prosjektet har løpt i over tjue år og det er på høy tid at utbyggingen av E18 mellom Oslo og Ørje snart blir ferdig, før menneskeliv går tapt.

Foto: flickr.com/photos/chriszwolle/albums/72157667228188774