Oversendt fra Kvinneutvalget i Møre og Romsdal:

Resolusjon om bistand fra KrF Kvinners landsmøte

Bilde av Renate Giske
Renate Giske er kvinnepolitisk leder i Møre og Romsdal KrF og leder for kvinneutvalget.

Skammelig at regjeringen sier at Norge har fått for mye inntekter til å gi 1% av BNI i bistand – sett det i fond!

Forslaget fra Regjeringen om å redusere bistandsbudsjettet fra 1 % til 0,75 % av BNI (brutto nasjonal inntekt) har opprørt KrF Kvinner samla til landsmøtet i oktober.  For å sette dette i et perspektiv ville dette beløpet i et land som Sudan bidratt til å gi befolkningen grunnleggende helsehjelp i ett år.

Krf Kvinner er dypt skuffet over kuttforslaget i bistandsbudsjettet. Et av våre mål er å arbeide for å bedre kvinners stilling i samfunnet internasjonalt.  Derfor er det et svik mot verdens fattigste å redusere målet om 1% bistand. Landsmøter for Krf Kvinner vedtok denne resolusjonen:

«Statens inntekter har økt enormt det siste året, særlig som følge av krigen i Ukraina og økt behov for gass i Europa. Regjeringen begrunnet et kutt i 1% målet i bistand med at det blir for mye penger til at dette kan organiseres og benyttes fornuftig.

KrF Kvinner mener at Norge må sette av summen som mangler for å oppnå 1% i et fond, som kan brukes til relevante tiltak i u-land de kommende årene. Kvinner og jenter rammes mest av kriser og katastrofer og 40 % av disse midlene bør derfor øremerkes tiltak til utdanning og jobb for kvinner, jf FN’s bærekraftsmål.

«En rik nasjon som ikke kan bruke en krone av hver 100-lapp den tjener til å dele med mennesker som mangler mat, medisiner og tak over hodet, er fattig på mer enn penger.» – Sitat Gro Harlem Brundtland, 1996.»