Over 700 nye medlemmer!

Denne uken var alle ansatte i KrF samlet på det årlige høstseminaret, denne gangen lokalisert i Oppegård. Ansatte fra landskontoret, stortingssekretariatet og i fylkene er klar for innsats og en spennende høst.

KrFs ansatte samlet på høstkonferanse 29. – 31. august

Over 700 nye medlemmer!

I 2022 har KrFU og KrF sett svært gledelige tall på nye medlemmer.

Medlemstallene er hyggelig å ha med seg inn i høsten. I år har 716 nye medlemmer blitt en del av KrF og KrF-laget! Det gir stor motivasjon for veien videre, sier konstituert generalsekretær, Erling Ekroll

Konstituert generalsekretær

Den 25. august konstituerte KrFs sentralstyre Erling Ekroll som generalsekretær i KrF frem til ny generalsekretær tiltrer.

Jeg er glad for tilliten partiet viser og ser frem til et godt samarbeid med hele partiorganisasjonen i denne fasen, sier Ekroll.