Østerrike sier ja til aktiv dødshjelp
: – Gjør meg trist

Nasjonalforsamlingen i Østerrike vedtok torsdag å legalisere aktiv dødshjelp. – Jeg er bekymret, sier KrFs Olaug Bollestad.

Dame ligger på sykesengen med intravenøs

Den nye loven trer i kraft i januar, og Østerrike blir dermed det femte landet i Europa som går inn for praksisen.

– Dette gjør meg så trist. Helsevesenets oppgave skal være å legge til rette for en verdig avslutning på livet, tilby god smertelindring, støtte, trøste og lette byrder. Samfunnets svar på lidelse skal være livshjelp, ikke dødshjelp, sier KrFs leder, Olaug Bollestad.

– Hvordan vi ivaretar de mest sårbare sier mye om et samfunn. På sitt mest sårbare så skal ikke mennesker oppleve seg som en byrde. Jeg er bekymret for at dersom vi sier ja til aktiv dødshjelp vil det kunne skape et press for å benytte seg av det mot livets slutt.

Jeg står for et menneskesyn hvor hvert individ er verdt uendelig mye, og har et ukrenkelig menneskeverd, uansett alder, funksjonsevne eller sykdom.

Olaug Bollestad (KrF)


– Dette er en vanskelig diskusjon med mange krevende etiske dilemmaer, men KrF er tydelige på at aktiv dødshjelp ikke kan være samfunnets svar på lidelse, sier KrFs partileder, Olaug Bollestad.

Bollestad er partiets helsepolitiske talsperson, og har bakgrunn fra helsevesenet som intensivsykepleier.

Portrettbilde av Olaug Bollestad utenfor Stortinget– Det bekymrer meg at Østerrike går inn for praksisen uavhengig av hvor strenge begrensninger lovverket vil ha. I stadig flere land i Europa ser vi stadig at lovverket utvides. Nå får også barn, demente, psykisk syke og tilgang til aktiv dødshjelp i enkelte land. Det er en skremmende utvikling, sier Bollestad.

– Jeg står for et menneskesyn hvor hvert individ er verdt uendelig mye, og har et ukrenkelig menneskeverd, uansett alder, funksjonsevne eller sykdom. Da må vi møte mennesker med livshjelp, hjelp til å mestre livet og god lindrende behandling i livets aller siste fase, sier Bollestad.