Betydelige gjennomslag for KrF

Det var en offensiv partiledelse som presenterte 12 punkter med viktige gjennomslag for KrF. – Vi står trygt i sentrum, men opplever at de blåblå kommer nærmere oss. Det samme opplever vi fra de andre opposisjonspartiene, sa Knut Arild Hareide på KrFs oppsummerende pressekonferanse før sommerferien.

Partiledertrio Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad og Dagrun Eriksen

– På vår oppsummerende pressekonferanse for ett år siden presenterte vi forslaget om å innføre en tolærerordning i småskolen, med to lærere i 1.-4. klasse i klasser på mer enn 16 elever. Nå er dette i ferd med å bli en realitet og neste skoleår det er øremerket penger til 700 nye lærere i småskolen, sa Dagrun Eriksen.

Hun minnet også på at KrF i budsjettforliket med regjeringen fikk på plass midler til 3400 nye barnehageplasser, og flere familier med dårlig råd får reduserte barnehagesatser.

– Vi har fått gjennomslag for en historisk stor satsing på familievern med 50 millioner, sa hun, og fortsatte: Vi sikret en bedre sosial profil på statsbudsjettet. KrF stoppet usosiale kutt i barnetillegget og overgangsstønaden, og vi bedret ordningen for uføre med gjeld. Vi fikk på plass 200 millioner kroner til de sykeste og mest pleietrengende brukerne i kommunene.

Olaug Bollestad fortsatte med å peke på viktige KrF-seire, og pekte på at økte bevilgningene til utvikling i fattige land til 1 prosent av brutto nasjonalinntekt.

– Vi har fått en varig forskriftsendring for asylbarn, som legger mer vekt på barns beste, og en betydelig økning i antall kvoteflyktninger. Asyladvokat Arild Humlen sier vi nå er ute av en istid når det gjelder hensynet til barns selvstendige rettigheter, sa hun.

– Vi har fått gjennomslag for en helhetlig opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn. Vi har fått gjennomslag for flere av våre forslag om aktiv livshjelp til alvorlig syke og døende. Tilbud om hjemmesykehus for barn skal utredes, i tillegg til egne ambulante team for barn, forklarte Bollestad.

 Knut Arild Hareide sa det er blitt et løft i klimapolitikken.

– Vi har fått mer offensive klimamål, en klimalov, Oljefondet ut av kull og et grønnere skatte- og avgiftssystem med blant annet økte CO2-avgifter.

Også KrFs forslag for å motvirke svart arbeid har fått stor støtte, og det blir nå et åpent norsk eierregister. Videre pekte Hareide på gjennomslag for KrFs forslag om å oppheve juryordningen. Den skal nå erstattes med en meddomsrett, som må begrunne kjennelsen.

– Det er virkelig historisk! understreket han.

– Og så har vi fått gjennomslag for å lage en handlingsplan mot antisemittisme med vekt på tiltak i skolen. KrF har fremmet forslag om dette en rekke ganger, men endelig skjer det.