Omvendt voldsalarm må bli like vanlig som besøksforbud!

KrF ønsker en sterkere beskyttelse av voldsofre. Nå må justisminister Listhaug gjøre sin del av jobben og gjøre omvendt voldsalarm lettere tilgjengelig som beskyttelsestiltak. Påtalemyndigheten må få hjemmel til å beslutte omvendt voldsalarm, uttaler KrF sentralstyre.

Illustrasjonsbilde av en hammer
Illustrasjonsbilde

Ordningen med omvendt voldsalarm, der voldsutøveren er den som får begrenset sin bevegelsesfrihet istedenfor offeret, har vært mulig å idømme siden 2013. Per januar 2018 er det kun 4 voldsutøvere som går med en slik alarm, og bare 11 er idømt å bære en slik alarm etter fullført soning.

Samtidig er det nå 444 personer utsatt for vold som har fått kode 6 i folkeregisteret –  absolutt hemmelighold, nettopp for å verge seg mot voldsutøveren. 184 av dem er barn. 

Per dag er omvendt voldsalarm en straffereaksjon som må idømmes av retten. I juni 2017 vedtok et flertall på Stortinget å be regjeringen utrede om omvendt voldsalarm, på samme måte som besøksforbud, bør kunne bli besluttet av påtalemyndigheten og derved bli lettere tilgjengelig som beskyttelsestiltak. 

Utredningen er ennå ikke fullført fra justisdepartementet. Av hensyn til de mange som lever i et daglig frykthelvete bør prioriteres og kunne iverksettes snarest – disse lever under en ekstrem påkjenning som flyktninger i eget land. Et første tiltak deretter bør være å gå inn i de 444 sakene under kode 6 og vurdere omvendt voldsalarm, for slik å gi trygghet og frihet for ofrene.

Vedtatt av KrFs sentralstyre 02.02.2018