Oluf Maurud blir vår nye fylkestingsrepresentant

Oluf Maurud fra Ringsaker blir fylkestingsrepresentant for Innlandet KrF i neste periode.

Oluf har lang fartstid i KrF og vi har stor tillit til at han vil kunne representere Innlandet KrF på en god måte de neste fire årene.

Jeg ser fram til å jobbe for hele Innlandet, og ser spesielt på de store utfordringene som gjelder våre fylkesveger. Tilbudet innen videregående skoler blir også en viktig sak å jobbe med framover.

Oluf Maurud

Tidligere har Oluf vært fylkesleder for Innlandet KrF og, i tillegg til å representere oss i Fylkestinget i 2023-2027, så er han med i kommunestyret og formannskapet i Ringsaker.

I tillegg blir Jytte Sonne 1.vara på fylket.

Første fylkesting blir avholdt på Gjøvik 24.-26.oktober.