Olaug Bollestad legger frem regjeringens alkoholstrategi: – Barnas behov skal komme først

– Denne strategien er et godt eksempel på hva KrF vil med norsk alkoholpolitikk, sier KrFs nestleder, Olaug Bollestad. Her er regjeringens nye alkoholstrategi.

Olaug Bollestad. Foto: Øyvind Ganesh Eknes
Olaug Bollestad. Foto: Øyvind Ganesh Eknes

– De voksnes ønske om å drikke alkohol skal aldri settes over barns behov for en trygg oppvekst, sier KrFs nestleder, Olaug Bollestad.

Sammen med helseminister Bent Høie la hun i dag frem regjeringens alkoholstrategi. Den staker ut kursen for hvordan regjeringen skal møte utfordringene som følger med alkohol.

– Mange klarer å håndtere sin egen alkoholbruk på en god måte. Vår alkoholpolitikk er ikke laget først og fremst for dem, men for de som sliter med alkohol og menneskene rundt dem, sier Bollestad.

Grunnsteinen i strategien er derfor å videreføre den restriktive alkoholpolitikken vi har i Norge, i tillegg til en rekke andre viktige grep.

– Da KrF gikk inn i regjering, var det derfor en viktig forutsetning at hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk ligger fast. Med denne strategien gjør vi enda mer for å bevege norsk alkoholpolitikk i en solidarisk retning, sier Bollestad.

Barnas ruspolitikk

For Bollestad er særlig hensynet til de 90.000 barna som vokser opp med en forelder som drikker for mye, viktig å ha som utgangspunkt.

– Derfor er det et viktig element at vi vil beskytte alle arenaer hvor barn og unge er fra alkohol. Idretten er en slik arena, og regjeringen mener at idretten skal få være et fristed fra alkohol for barn og unge, sier Bollestad.

Bedre helsehjelp

Unge som har vært til behandling for alkoholforgiftning eller annen forgiftning på sykehus eller på legevakt, skal få tilbud om samtale og videre oppfølging med kvalifisert personell. Leger. Et annet element i strategien er å øke fastlegenes kunnskap om alkoholproblemer og betydningen av å avdekke slike problemer og utvikle verktøy for å håndtere dette.

– Skadelig alkoholbruk kan være vanskelig å avdekke, men ved hjelp av gode kartleggingsverktøy og gode systemer kan flere få hjelp tidligere, sier Bollestad.

Regjeringen anbefaler også blant annet å innføre merking på alkoholholdige drikker for å advare mot skadelig bruk.

Rus i arbeidslivet

– På jobb er det dessverre mange som opplever drikkepress, og at alkoholfrie soner i arbeidslivet blir borte. For de som allerede har et vanskelig forhold til alkohol, gjør dette arbeidsplassen til et mindre trygt sted. For KrF har derfor arbeidslivet vært helt sentralt i arbeidet med strategien, sier Bollestad.

Derfor vil etablere et samarbeid med partene i arbeidslivet om bevissthet rundt holdninger til alkohol i arbeidslivet og verdien av alkoholfrie arenaer. Først vil regjeringen be Helsedirektoratet om å invitere arbeidslivets parter til et toppmøte om rus og arbeidsliv våren 2021 for å snakke om denne utfordringen og hvilke tiltak som er viktige.

– Denne strategien er et godt eksempel på hva KrF vil med norsk alkoholpolitikk, og hva det betyr at KrF er med å bestemme. Alkoholpolitikken kan ikke være tilpasset folk flest, men må ta til sikte på å se de som rammes hardest av en liberal alkohollovgivning, avslutter Bollestad.