Olaug Bollestad: – Eldre er et glemt tema for regjeringen!

Støre-regjeringen har nå sittet med makta i rundt 100 dager. I løpet av disse dagene har de ikke snakket om de eldre. Partileder i KrF, Olaug Bollestad er ikke imponert.

Portrettbilde av Olaug Bollestad utenfor Stortinget

– Dessverre virker eldre å være et glemt tema for denne regjeringen, sier en opprørt Olaug Bollestad.

Hun reagerer sterkt på at regjeringen ikke løfter den gruppen som kanskje har vært mest utsatt under korona-pandemien.

– Nå har regjeringen snart sittet i 100 dager. På den tiden er det en gruppe de ikke har snakket om i det hele tatt: de eldre. De har knapt nok nevnt dem med et ord! 

Eldre er i en spesielt sårbar situasjon. Mange har vært usikre og redde for å gå ut eller treffe andre fordi de har vært bekymret for smitten.

Olaug Bollestad

Bollestad viser til at regjeringen har hatt flere korona-pressekonferanser uten å nevne eldre. Det synes hun er både rart og skuffende.

– Pandemien har vært ekstra krevende for noen. Vi vet at mange eldre har vært isolerte og ensomme, også under denne siste bølgen, sier hun og utdyper:

– Eldre er i en spesielt sårbar situasjon. Mange har vært usikre og redde for å gå ut eller treffe andre fordi de har vært bekymret for smitten. Likevel har ikke regjeringen nevnt de eldre på noen av pressekonferansene de har hatt.

Bollestad understreker at hun skulle ønske at regjeringen hadde fulgt opp det arbeidet KrF begynte på da partiet satt i regjering. Hun trekker spesielt frem måltider som en viktig og lavterskel måte å forhindre at eldre blir ensomme og isolerte. 

– KrF har foreslått å øke tilskuddsordningen «eldre ut på middag» og ordningen med matgledekorps. Da vi satt i regjering lanserte vi også en gjenåpningsplan for eldre – med en «spise sammen garanti» i alle kommuner. For måltid er felleskap. Måltid er sosialt. Måltid skaper inkludering, kultur og tilhørighet, sier Bollestad.

Avslutningsvis ber hun regjeringen også huske på de pårørende som er slitne etter to snart tøffe år. 

– Og hva med de pårørende som har stått på, handlet og løst praktiske ting for sine eldre – i tillegg til å at ungene er hjemme fra skole og barnehage mens de selv jobber hjemmefra og prøver å løse hverdagen din. Har regjeringen helt glemt dem? avslutter hun.