Offensiv rusplan

– I dag er vi enige om at vi forplikter oss på 2,4 mrd til rusomsorgen. Det er et stort løft som vil gi bedre hjelp til flere, sier Olaug Bollestad helsepolitiske talsperson for KrF.

Bilde av Olaug Bollestad

Regjeringen følger nå opp samarbeidsavtalen ved at de skal fremme en opptrappingsplan for rusomsorgen i Stortinget til høsten. I dag ble hovedsatsingene lagt frem av helseminister Bent Høie.

– KrF er glad for at det nå skal brukes store penger på rusomsorgen. Det er viktig og helt nødvendig. KrF er opptatt av at denne satsningen skal hjelpe de som i for lang tid har stått bakerst i køen og falt mellom alle stoler i kommunene, sier Bollestad.

Rusfrihet er det overordnede målet
Mange rusavhengige er gitt opp av hjelpeapparatet, og mange har gitt opp håpet om å få hjelp.

– Hovedmålet med rusomsorgen er frihet fra misbruk for den enkelte. Det stiller alle samarbeidspartiene seg bak. Ruspolitikken må demonstrere at vi ikke gir opp den enkelte, sier Bollestad.

Rusfri behandling
I dialogmøtet med organisasjonene før sommeren var det et tydelig budskap som kom fram; at det må legges til rette for LAR-frie behandlingstilbud.

– For KrF er det avgjørende at alle som ønsker det skal få muligheten til å velge en LAR-fri institusjon, påpeker Bollestad.

Ideelle
For KrF er det utrolig viktig at ideelle, som Frelsesarmeen, Blå Kors og Evangeliesenteret sikres forutsigbare rammevilkår.

– De ideelle har en viktig rolle på rusfeltet og deres bidrag er en forutsetning for god rusomsorg for den enkelte. Vi vil ha med oss de ideelle inn i framtidas rusomsorg og forventer at når vi nå forplikter oss på 2,4 mrd til kommunene, vil dette kunne bety en betydelig styrking av de ideelle på rusfeltet, avslutter Olaug Bollestad.