Oddny Helen Turøy innstilt som ny fylkesleder i Rogaland KrF

Valg- og nominasjon komitéen har innstilt Oddny Helen Turøy, 43 år fra Sandnes, som fylkesleder for Rogaland KrF for de neste 2 årene. Reid Ivar B. Dahl, 29 år fra Hå er innstilt som 1. nestleder og Dag Inge Aarhus, 49 år fra Karmøy er innstilt som 2. nestleder. Anne Kristin Bruns, 54 år fra Stavanger er innstilt som leder for Rogaland KrF Kvinner.

Bilde av de fire som er innstilt som ny fylkesledelse i Rogaland KrF
Dette er en visjonær ledelse, sier leder av Valg- og nominasjonskomiteen Bjørg Tysdal Moe, og vi tror denne ledelsen vil være med å motivere partiorganisasjonen til et solid organisasjonsarbeid, samtidig vil de kunne fronte partiets politikk på en tydelig og forståelig måte, sier Tysdal Moe.

-Jeg er ydmyk for tilliten jeg er vist, sier Turøy. Mitt engasjement er særlig knyttet til barn og unge, skolepolitikk og jeg er opptatt av de som faller utenfor, sier hun. Kampen for menneskeverdet og mot sorteringssamfunnet bør alltid være viktigere enn skatteletter, sier hun. Jeg vil være med i arbeidet for å løfte partiet, og skape ny begeistring for KrF og vi må jobbe mer med partibygging, særlig i forhold til lokallagene, sier Turøy.

Oddny Helen Turøy jobber som lærer i ungdomsskolen. Hun har vært nestleder i Rogaland KrF de siste 2 årene, og ved høstens valg var hun valgkampleder. Hun sitter i sin 3. periode i Sandnes bystyre, og har også politisk erfaring som vara til fylkestinget. Turøy tar over etter Per-Endre Bjørnevik, 67 år fra Stavanger.   

Valg- og nominasjonskomiteen har år også innstilt 2 nye nestledere.
Reid Ivar B. Dahl er fra Hå kommune. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og jobber som spesialrådgiver i økonomiavdelingen til Time kommune. Han har tidligere jobbet som politisk rådgiver i både H, Frp, KrF-byrådet og Ap, KrF, V-byrådet i Bergen. Han har hatt flere verv både i KrF og KrFU, deriblant fire år i KrFUs sentralstyre og fem år som nestleder i Bergenhus KrF.
-KrF skal være på lag med familien, og vår familiepolitikk skal gi velgerne konkrete løsninger på utfordringene i hverdagen, sier Dahl.
Som 2. nestleder har komiteen innstilt Dag Inge Aarhus fra Karmøy. Aarhus jobber som kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Han har utdanning fra både Forsvaret og fra journalistikk. I tillegg til å være leder av Karmøy KrF er han engasjert i søndagsskole og bedehus-arbeid, han har også verv i Norges musikkorpsforbund. Aarhus har politisk erfaring fra Karmøy kommunestyre.
-KrF har veldig mye god politikk som vi i fellesskap må bli flinkere å fronte og kommunisere ut. Jeg håper at jeg gjennom dette vervet kan få bidra med noe av min kompetanse på dette feltet, sier Aarhus. KrF har gode muligheter til å styrke seg i Rogaland, men da må vi klare å fronte de gode sakene og den gode politikken vår, sier han.

Fylkesårsmøte skal også velge leder av Rogaland KrFs Kvinnenettverk.
Valgkomiteen har innstilt Anne Kristin Bruns, 54 år Stavanger. Bruns er også nestleder i KrF Kvinner sentralt, og hun sitter i Stavanger bystyre. Bruns er utdannet barnevernspedagog og har i sitt yrkesaktive liv i hovedsak jobbet innenfor rusomsorg og barn og unge med særlige utfordringer og deres familier. I dag jobber hun foruten om med politikk, for Normisjon sitt Agenda 1 arbeid og er aktiv i IMI kirkens arbeid.
-Jeg vil at KrF skal være en stemme for alle som har en kristentro i Norge, sier Bruns, som legger til at vi må snakke om verdiene til alle som har en tro. Vi må ta vare på vårt verdigrunnlag i samfunnet, sier hun. I tillegg er hun særlig opptatt av oppvekstsvilkår for barn og unge.

I arbeidet med å sette sammen fylkesledelsen har vi vektlagt å slippe nye og yngre krefter til i ledende posisjoner for fylkespartiet, sier leder av valg- og nominasjonskomiteen Bjørg Tysdal Moe, som legger til at vi har hatt mange og svært gode kandidater fra hele fylket som har villet gjøre en jobb i de aktuelle vervene. Dette er en visjonær ledelse, sier hun, og vi tror denne ledelsen vil være med å motivere partiorganisasjonen til et solid organisasjonsarbeid, samtidig vil de kunne fronte partiets politikk på en tydelig og forståelig måte, sier Tysdal Moe. Rogaland KrF skal sette den politiske dagsorden i fylket, da må ledelsen være både et tydelig talerør inn mot både KrFs sentrale organer og de må nå ut til våre velgere, sier Bjørg Tysdal Moe.

Fylkesårsmøtet til Rogaland KrF holdes på Scandic Maritim i Haugesund fredag 23. februar og lørdag 24. februar. På møtet deltar rundt 145 delegater fra hele fylket.