Fylkesstyre i Innlandet KrF

Fylkesstyret i Innlandet KrF
Fylkesstyret i Innlandet KrF

Styret består av:

Oluf Maurud, fylkesleder

Jytte Sonne, 1. nestleder

Ragnfrid Granerud, 2. nestleder

Ingeborg Holte Nysæther    KrF Kvinner                    

Solveig Fjøsne Saltvik         Styremedlem,

Ivar Magne Auestad           Styremedlem,

Arnfinn Gillebo                   Styremedlem,

Håkon G. F. Karlstad           KrFU

Inger Marie Ringsbu           Styremedlem,

Merethe E. Enerstvedt        Styremedlem

Astrid Nygard                    Styremedlem,

Jan Dagfinn Hovde             Styremedlem,

Ole Arild Bovolden Styremedlem

  1. Kåre Simenstad,
  2. Kjetil Weyde,
  3. Kathrine R. Sletten,
  4. Ole Arild Bovolden,
  5. Steinar Løsnesløkken