08.07.2020 14:58 Tilbake til nyheter

Stavanger by med rasisme-plan etter forslag fra KrF

Da Anne Kristin Bruns (KrF) ikke kunne delta på demonstrasjonen i parken, løftet hun heller engasjementet sitt mot rasisme inn i kommunestyret.
My Post
–Mennesker i vår by opplever rasisme, i våre nabolag og helt inni våre hjem må vi lære oss å snakke om rasisme, Anne Kristin Bruns (KrF).

George Floyd, en afroamerikansk mann, ble kvalt til døde av amerikansk politi under en voldsom pågripelse. 

Hendelsen ble et symbol på institusjonalisert rasisme i det amerikanske politiet, og utløste store demonstrasjoner over hele verden.  

Demonstrasjonene nådde også Norge.

Da Anne Kristin Bruns (KrF) i Stavanger kommunestyre ikke kunne gå i sin bys demonstrasjonstog grunnet smittevern, løftet hun heller saken inn i kommunestyret.

– Sist kommunestyremøte forslo jeg at vi måtte få inn et kapittel om antirasistisk arbeid i Likestillings- og mangfoldsplanen for Stavanger.

– Jeg er veldig glad for at ordføreren og hele kommunestyret sa seg villig til å arbeide med dette.

- Vi må feie for egen dør. Mennesker i vår by opplever rasisme, i våre nabolag og helt inni våre hjem må vi lære oss å snakke om rasisme

Viktig å sette ord på rasisme

– Jeg kan føle meg «klønete» fordi jeg er redd for å si eller gjøre noe feil. Men desto viktigere er det å sette ord på det og ta det inni kommunen sine planer.  

Hun frykter at det er utopisk å håpe på et samfunn helt uten rasisme, men at det da er desto viktigere at norske politikere er opptatt av dette hele tiden.

– Vi snakker ofte om at vi har nulltoleranse for mobbing i samfunnet vårt, og jeg skulle ønske at vi kunne jobbe for nulltoleranse mot rasisme også.

Oppfordrer andre

 – Jeg oppfordrer alle kommunestyrer å sette dette på den lokal politiske dagsorden. Det handler om konkrete tiltak og bevisst jobbing på alle nivå. 

– Slik jeg har sett er det svært få kommuner som har konkrete antirasistiske tiltak. Vi snakker ofte om diskriminering og mangfold, men ordet rasisme er sjelden i planene til kommunen.