26.04.2019 20:22 Tilbake til nyheter

Regjeringen må ta flom- og rasutfordringene på alvor

Klimaendringene skjer nå og som samfunn må vi tilpasse oss den nye situasjonen vi lever i.
Vann som flommer

Her i Norge vil det si at vi må tilpasse oss utfordringene et klima med varmere, våtere og villere vær bringer med seg. Det er helt nødvendig å intensivere arbeidet med både ras- og flomsikring. Dette handler både om å gi større trygghet og behovet for sikring av næringsinteressene i distriktene.

  • KrF vil øke bevilgningene til NVE, slik at nødvendige tiltak over hele
    landet kan gjennomføres så raskt som mulig.
  • KrF vil arbeide for at en helhetlig, nasjonal skredsikringsplan der flest mulig veistrekninger med høy eller middels faregrad blir sikret i løpet av den neste rulleringsperioden for Nasjonal transportplan

 

 Vedtatt på KrFs landsmøte 26. april 2019