25.06.2020 10:01 Tilbake til nyheter

Flere konvertitter skal få fortelle sin historie ansikt til ansikt

Mennesker som risikerer å bli forfulgt fordi de har konvertert til en annen tro, skal få møte en saksbehandler ansikt til ansikt og få ta med et vitne fra menigheten de er tilknyttet.
Olaug m konvertitter klar til bruk
– Dette er enormt viktige endringer som vi er avhengig av å få på plass for å sikre at ikke mennesker blir sendt til land hvor det å konvertere til en annen tro møtes med vold, sier Olaug Bollestad.

– Fremdeles er det slik at mange steder i verden er det farlig å være kristen, jødisk eller muslim. Aller farligst kan det være å konvertere til en ny religion, sier Olaug Bollestad, fungerende leder i Kristelig folkeparti.

Regjeringen sender nå et forslag til høring til endringer i utlendingsforskriften som skal styrke retten til konvertitter om å få møte en saksbehandler i virkeligheten før et vedtak fattes.

– For en saksbehandler å møte konvertitten ansikt til ansikt, er noe helt forskjellig fra å kun se navnene til vedkommende på et dokument.  Å sikre flere slike møter er viktig fordi det vil styrke muligheten for konvertitter å få saken sin grundig vurdert.

Gjennomslag i regjering

Da KrF gikk inn regjering, fikk nemlig partiet inn et eget punkt om dette Granavolden-plattformen. Her heter det at Norge bør «Sikre at det avholdes nemndsmøte med personlig oppmøte og at det gis mulighet til å føre vitner under nemndsmøte i Utlendingsnemnda i asylsaker der troverdigheten ved en konvertering er ett av vurderingstemaene.»

En av endringene Bollestad vil ha, er å sikre at konvertitter får i utgangspunktet rett til å ta med et vitne fra menigheten de kommer fra.

– Også å høre fra et annet menneske som har sett konvertitten over lengre tid, vil bidra til bedre undersøkelse av saken. Dette er enormt viktige endringer som vi er avhengig av å få på plass for å sikre at ikke mennesker blir sendt til land hvor det å konvertere til en annen tro møtes med vold, sier Bollestad.

Troende forfølges

World Watch List 2020, som i Norge publiseres av Åpne Dører viser at i store deler av verden blir kristne utsatt for forfølgelse og blir angrepet for å utøve sin tro. Hver dag blir åtte kristne drept for sin tro, 40 kristne hjem brent eller ødelagt og ti kristne urettmessig­ fengslet. Daglig blir 26 kirker ­eller kristne bygninger angrepet.

– Vi vet også at troende som tilhører andre religioner og ikke-troende utsettes for lignende, avslutter hun.