01.03.2019 12:13 Tilbake til nyheter

Barne- og familieministeren bekymret for barnefattigdom

Stadig flere barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt i Norge. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er bekymret for at flere barn faller utenfor.
Kjell Ingolf Ropstad

Fredag 1. mars la regjeringen frem mulighetsmeldingen. Den viser at Norge er blant landene i verden der det er minst forskjell mellom folks inntekter.

- Vi har høy levestandard, høy tillitt og godt utbygde offentlige velferdstjenester som gir utdanning, helsetjenester og omsorg til alle. Dette bidrar til å skape et samfunn med muligheter for alle. Dette utgjør den sosiale bærekraften i vårt velferdssamfunn, sier Ropstad.

Barne- og familieministeren vil likevel ikke slå seg til ro med at utviklingen i Norge ikke er like dramatisk som i andre vestlige land, og er bekymret for situasjonen.

- Det bekymrer meg fordi vi vet at fattigdom påvirker helse, utdanningsmuligheter og sosiale nettverk. Fattigdom fører til utenforskap, sier han.

Det er barn i familier med innvandrerbakgrunn som utgjør størstedelen av dem som lever med vedvarende lavinntekt.

- Det viktigste man kan gjøre for disse barna er å sikre at foreldrene så raskt som mulig kommer i jobb.

 

I tillegg til å stoppe utviklingen der flere barn vokser opp i familier med lav inntekt, er han opptatt av at samfunnet må stille opp for de barna som er i en slik situasjon.

- Derfor er jeg glad for at KrF har fått gjennomslag for økning av barnetrygden, en historisk satsing på ferie- og fritidstilbud til barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og et fritidskort som skal brukes til å dekke utgifter til fritidsaktiviteter.

- Vi kan ikke tåle som samfunn at noen barn ikke kan være med i bursdag, delta på fotballcup eller ikke har ferieopplevelser å dele med sine venner på skolen etter sommeren. Derfor har dette arbeidet vært høyt prioritert for KrF på Stortinget, og vi fortsetter jobben nå som vi er kommet i regjering.