Flere barn og unge skal få delta på fritidsaktiviteter!

Regjeringen vil sette av 180 millioner kroner til å gi flere barn et fritidskort – en økning på 120 millioner fra 2020. – Dette er en viktig seier som skal forhindre at barn blir stående utenfor, sier partileder for KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad
– I 2021 blir det 180 millioner kroner til fritidskortet. Målsettingen er at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på minst én fritidsaktivitet, sier KrF-lederen.

Da KrF gikk i regjering fikk partiet gjennomslag for at alle barn og unge mellom 6 og 18 år skulle få muligheten til å delta på en fritidsaktivitet gjennom å få utdelt et fritidskort.

– Dette er et viktig KrF-gjennomslag jeg er stolt av, sier partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

– Ikke alle foreldre har råd til å betale for at barna deres skal få delta på fritidsaktiviteter. Det vet vi at kan føre til at noen barn faller utenfor. Familiers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet, sier barneministeren.

Ytterligere 120 millioner til fritidskort i flere kommuner

I 2019 ble Arendal og Vadsø valgt ut som pilotkommuner for ordningen, og i 2020 ble det bevilget 60 millioner kroner slik at ti nye kommuner fikk ta del i prosjektet. Nå vil regjeringen altså gi ytterligere 120 millioner til prosjektet. I 2021 blir det 180 millioner kroner til fritidskortet. Målsettingen er at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på minst én fritidsaktivitet, sier barne- og familieministeren.

– Dette vil føre til at flere barn og unge får muligheten til å være med på en fritidsaktivitet og oppleve mestring, sier Ropstad.

Dette vil føre til at flere barn og unge får muligheten til å være med på en fritidsaktivitet og oppleve mestring

Pengene skal gå til å dekke utgiftene til faste, organiserte fritidsaktiviteter for alle barn mellom 6 og 8 år. De skal selv få velge hvilke aktiviteter de har lyst til å bruke pengene fra fritidskortet på.

– De som skal bruke kortet skal selv få bestemme hvilken aktivitet de skal få bruke det på, sier barneministeren.

– De vet selv best hva de har lyst til, enten det er å spille piano eller spille fotball. Vår jobb er å gi dem muligheten, og det er jeg veldig glad for at vi kan gjøre!

Fra før er disse kommunene med i prøveprosjektet: Arendal, Vadsø, Asker (området sone 03 Asker sentrum), Fauske, Halden, Haugesund, Kvam, Namsos, Oslo (bydel Grorud), Skien (Kongerød, Gulset, Gimsøy og Sentrum), Stor-Elvdal, Tromsø (sentrum, Stakkevollvegen og Stakkevollan).

Det er foreløpig ikke avklart hvilke kommuner som vil få delta i det utvidede prosjektet.