Nye nestledere og kvinnepolitisk leder

Etter fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal KrF har fylkeslaget fått nye nestledere og ny kvinnepolitisk leder. Dette er fra v.: 1. nestleder Knut Ståle Morsund – Molde, 2. nestleder Andreas Gjerde Ulvund – Sunndal og kvinnepolitisk leder, Renate Giske fra Giske. Vi gratulerer og ønsker lykke til i vervene.