Riktig å prioritere kutt i selskapsskatten, ikke formuesskatten

– Regjeringens rapport bekrefter i dag det KrF har sagt lenge: Vi bør redusere selskapsskatten, fordi det gir langt større gevinst for verdiskaping og sysselsetting enn generelle kutt i formuesskatten. Jeg håper regjeringen tar dette inn over seg. Økonomien trenger økte investeringer, og da må vi prioritere virkemidler som virker, både i statsbudsjettet for neste år og i skattereformen, uttaler Hans Olav Syversen, leder for finanskomiteen.

Bilde av Hans Olav Syversen

Vi er inn i en krevende tid for norsk økonomi med fallende oljeinntekter, aldring av befolkningen, klimautfordring og fare for økte ulikheter på grunn av globalisering og ny teknologi. Ledigheten er økende, og på sikt kan det bli krevende å holde etterspørselen oppe, fordi vi blir færre unge og sparingen til pensjon vil øke i takt med økt levealder. Vokser etterspørselen mindre, svekkes bedriftenes investeringslyst.

– Derfor er det viktigere enn noen gang å gjøre de riktige politiske prioriteringene. Og derfor blir det galt å gjøre generelle kutt i formuesskatten, slik Høyre, Frp og Venstre vil. Det innebærer en skattelette for velstående personer som vil gi en liten effekt for å stimulere verdiskaping og sysselsetting, men en stor effekt for å skape økte ulikheter. Resultatet kan bli økt sparing, i stedet for den økning i etterspørsel og investeringer som norsk økonomi trenger for å oppnå vekst og sysselsetting i tiden fremover, sier Syversen.

– Regjeringens rapport viser at 1 prosents reduksjon i selskapsskatten, gir en økning i realinvesteringer i næringslivet på 0,48 prosent. Dette tilsvarer 1 334 millioner kroner. Kuttes derimot formuesskatten eller utbytteskatten med 1 prosent, gir det bare en økning i investeringene på 0,06 prosent. Dette tilsvarer 156 millioner kroner, eller bare 12 prosent av effekten av redusert selskapsskatt, sier Syversen.

– Rapportens konklusjon bekreftes av Skatteutvalget, som nylig avga sin innstilling. Årsaken er at reduksjon i selskapsskatten så direkte påvirker hva bedriftene sitter igjen med for sin innsats, mens lettelse i formuesskatten i mange tilfeller bare gir økte private formuer. Jeg håper vi kan få til et bredt forlik i Stortinget om skattereformen. Da er det viktig at regjeringen ikke tviholder på å kutte i formuesskatten, stikk i strid med faglige råd og behovet for å unngå økte ulikheter i samfunnet, avslutter Syversen.