Nyvalgt partiledelse og sentralstyre

KrFs landsmøte har nå valgt partiledelse.

Olaug Bollestad og Dagrun Eriksen på KrFs landsmøte 2015

Knut Arild Hareide er gjenvalgt som leder for KrF. Dagrun Eriksen er også gjenvalgt som 1. nestleder og Olaug Bollestad er valgt som 2. nestleder.

Sentralstyre
Knut Arild Hareide (partileder)
Dagrun Eriksen (1.nestleder)
Olaug Bollestad (2.nestleder)
Svein Iversen
Dag Sele
Elisabeth  Løland
Geirmund Lykke
Hilde Ekeberg