Ny oppskrift for fergedrift i Norge

I dag fremmer KrF forslag i Stortinget om ny organisering av fergesamband. – KrF vil omorganisere fergedriften i Norge. Gjennom et nytt statlig selskap skal de reisende sikres et bedre og mer miljøvennlig fergetilbud, sier Hans Fredrik Grøvan, samferdselspolitisk talsmann i KrF.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan
Hans Fredrik Grøvan. Foto: Daniel Mork – Flipfilm/KrF

– Dagens riksvegferger er for dyre, for gamle og for lite miljøvennlige. Vi foreslår at staten skal eie alle riksvegfergene, mens driften konkurranseutsettes. Dette vil bidra til økt innovasjon og et bedre tilbud på sikt, sier Grøvan. 

– Markedet fungerer dårlig i dag

Kostnadene med fergedriften i Norge har skutt i været. Fra 2010 til 2015 økte kostnadene med 60 prosent.

– Vi har sett at markedet fungerer dårlig. Det er mangel på tilbydere i anbudskonkurransene og det er tilnærmet monopol på fergedrift flere steder. Dette slår ut i unødvendig høy pris for både passasjerene og fergekundene, mener Grøvan.

 – Jeg mener staten må ta et større ansvar for materiellsituasjonen på riksvegfergene. Derfor vil vi etablere et statlig selskap som eier alt riksvegfergemateriell, mens selve driften av fergesambandene konkurranseutsettes og blir gjenstand for anbudskonkurranse på vanlig måte. Staten vil dermed eie og ha kontroll over fergeflåten. Fergemateriellet stilles etter nærmere avtale med private tilbydere til disposisjon for selskapet som skal drifte strekningen, sier Grøvan.

Effekter av ny struktur

Grøvan forklarer at i en slik modell er det kun selve driften som er konkurranseutsatt. Dette vil gjøre det mulig for flere selskaper å melde seg på i konkurransen om anbudene, og vi får et mer realistisk prisbilde. Økt konkurranse om drift vil bidra til et mer velfungerende og dynamisk marked.

– En eierstruktur hvor staten har materiellansvaret, gjør at staten kan bidra til teknologiutvikling mer effektivt, samt fase inn nye og mer miljøvennlige ferger til erstatning for gamle ferger med høyt utslipp. Nye og moderne ferger vil samtidig gi et bedre tilbud til de reisende med økt brukervennlighet og bedre komfort, avslutter Hans Fredrik Grøvan.