Ny kommunikasjonssjef

Elisabeth Løland blir ny kommunikasjonssjef i KrF. Hun hentes fra KrFs regjeringsapparat.

Kommunikasjonssjef Elisabeth Løland
Elisabeth Løland

 

– Jeg er svært fornøyd med å kunne presentere KrFs nye kommunikasjonssjef, forteller generalsekretær Geir Morten Nilsen.

Løland har vært en del av KrFs regjeringsapparat, og går nå over i partiorganisasjonen.

– Hun blir en viktig person for oss fremover, dette er en av de viktigste jobbene i KrF-organisasjonen.

Nilsen forteller at det har vært svært gode og aktuelle kandidater til stillingen, og at en har landet på et spennende og rutinert navn. 

– Elisabeth har bred erfaring fra KrF, både som leder, tillitsvalgt, folkevalgt – på alle nivåer i partiet. En kommunikasjonssjef må forstå seg på komplekse utfordringer og prosesser – samtidig evne å gjøre det forståelig. Vi skal satse på å gjøre KrFs stemme hørt og forstått – og vi skal bli bedre på å snakke sammen i organisasjonen. Her har vi fått en tøff kvinne på rett plass.

Løland vil være på plass 9. januar.