Ny fylkesleder og nytt fylkesstyre i Troms og Finnmark KrF

Truls Olufsen-Mehus (38) er valgt til ny fylkesleder. Han er et friskt pust og en ny stemme i politikken fra Hammerfest KrF, lokallag som gjorde et sterkt valg i 2019. Det nyvalgte styret har som målsetning om å bygge et sterkt og tydelig KrF som vil gjøre seg gjeldende i neste års Stortingsvalg.

Truls Olufsen-Mehus

Et enstemmig årsmøte har valgt nytt styre for et samlet Troms og Finnmark KrF. Det nye styret er sammensatt på en representativ måte som ivaretar interesser i både distrikt og by fra de gamle fylkene Troms og Finnmark.