Ny fylkesleder i KrFU

Ailo Finnestrand

Ailo Finnestrand er ny leder i Akershus KrFU. Han er 19 år gammel, fra Bærum og har drevet med toppidrett ved Norges Toppidretts Gymnas de siste tre årene. Noen av hjertesakene hans er idrett for alle og det å beskytte friskole-tilbudet.