NTP: Mudring av Borg Havn

Borg Havn har ventet i femten år på å få mudret i farleden. Onsdag kom nyheten om at regjeringen vil sette av en kvart milliard til farleden til Borg havn i ny nasjonal transportplan.

Maria Moe

Dette er et viktig løft som vil få stor betydning for næringslivet i regionen. Dette har vært jobbet med lenge, sentralt, lokalt og regionalt. Derfor er det så gledelig å få dette inn i første del av Nasjonal transportplan. For KrF har det vært et viktig mål å få mer gods over på kjøl, spesielt med tanke på klima.

Maria Moe, KrFs førstekandidat i Østfold

Regjeringen vil løfte opp prosjektet, og bruke 256 millioner i årene 2022-2027.
Dermed blir det mulig til å fullføre en del av den planlagte utvidelsen av farleden til Borg Havn. Ifølge den siste beregningen vil det koste 725 millioner kroner å gjennomføre hele jobben.

Elveløpet er nå så grunt av skipene så vidt kommer inn til havn. Borg Havn peker på viktigheten av å mudre i elveløpet utenfor havna og i Røsvikrenna, og det er også svært viktig å få etablert en snuplass for skip i Fuglevikbukta på Kråkerøysiden.

Borg havn er porten til og fra Europa, sjøveien. Innseilingen til Borg havn er avgjørende for næring og industriutvikling. Sjøsikkerhet er avgjørende for fartøy og mannskap.

Regjeringen legge frem sitt forslag til NTP førstkommende fredag.