NTP: Ferdig E18 fra Retvet til Vinterbro

Dette er en historisk dag for Indre Østfold! Med dette vil E18 fra Vinterbro til riksgrensa bli fullført

Maria Moe, 1. kandidat for KrF i Østfold

Om kort tid legger regjeringen fram en ny Nasjonal transportplan for de neste 12 årene. E18 Retvet – Vinterbro ligger inne i første seksårsperioden.

Det er den siste delstrekninger som gjenstår, og vil bidra til et effektivt veitransportsystem fra svenskegrensen til Oslo sentrum, økt trafikksikkerhet og framkommelighet, samt redusert konflikt med lokaltrafikk.

-Dette er en viktig strekning for Indre Østfold, og hovedferdselsåren til Europa, sier Moe.
-Dette er en nødvendig strekning å få på plass, og KrF har jobbet for dette over lang tid. Det betyr mye for regionen og for trafikksikkerheten at den nå ligger inne i første periode i Nasjonal Transportplan.

Prosjektet E18 Retvet – Vinterbro er prioritert for oppstart i perioden 2022-2027, men forutsatt finansiering strekker seg over i andre periode.

Strekningen har høy trafikk i dag, og dagens standard, med påkjøringer direkte inn på veien, samsvarer ikke med trafikkmengde og funksjonen veien er tenkt å ha. Prosjektet omfatter 16 km 4-felts motorvei, omlegging av lokalveier og gang- og sykkelløsninger og reduserer reisetiden på strekningen med 4 minutter.

-At prosjektet er omtalt i Nasjonal transportplan er en viktig milepæl, sier Moe
Samferdselssatsingen under denne regjeringen er historisk. Infrastruktur bygges ut i et tempo som aldri før, bevilgningene doblet og hele sektoren er fornyet og forbedret.