NTP 2022- 2033 – En ambisiøs og realistisk transportplan

Svein Atle Roset
Svein Atle Roset

Debatten går ofte på hva som burde vært økte bevilgninger, økte rammer, større ressurser. Det vil alltid være vanskelig å oppnå en transportplan som oppfyller alles ønsker. Vi kjenner dette fra de store prosjektene, både lokalt og prioriteringene mot økte satsinger på vedlikehold og sikkerhet/miljø.

KrF ønsker å få frem noen momenter/tanker fra vår samferdselsminister Knut Arild Hareide. Nasjonal transportplan for de neste 12 årene skal vise ambisjoner og prosjekter i hele landet de kommende årene. Den tegner kartet for hvordan morgendagens veier som skal knytte hele landet sammen. En ambisiøs men realistisk plan – som sørger for effektiv, miljøvennlig og trygg trafikk i hele landet slik regjeringen fremhevet ved lanseringen i mars 2021.

Samferdselsministeren fikk flere spørsmål om planen ved fremleggingen:

Du har kalt dette tidenes største transportplan, hvorfor det? 
– Bevilgningene er doblet og hele sektoren er fornyet og vi bygger ut i et tempo som aldri før, samtidig som de økonomiske rammene som ligger til grunn er realistiske. Det siste der har vært viktig i prosessen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Hva er du mest stolt av med transportplanen du har lagt frem i dag? 
– Det er ikke enkelt å trekke frem en ting i en så stor og god plan, men jeg er stolt over at regjeringen tar barns trafikksikkerhet på alvor gjennom barnas transportplan, tillegg til vi bevilger midler til rassikring i distriktene. Alle skal være trygge på vei til skole eller jobb uansett hvor i landet vi bor, fortsetter Hareide.

Barnas Transportplan blir fremhevet og omtalt som viktig og positiv fra Trygg Trafikk. Barn og unge må ferdes trygt i trafikken. For å sørge for et helhetlig fokus på dette foreslo KrF i forbindelse med forrige NTP en egen transportplan for barna. Nå er dette en realitet med hele 500 millioner kroner. 
– Jeg er glad for å kunne si at KrFs forslag nå er en realitet. Dette vil bedre trafikksikkerheten til barn og unge. Nå synliggjør vi barnas behov. Regjeringen setter av 500 millioner til barn og unge. En realistisk plan gir bedre prosjekter, raskere. 

Hvorfor er dette en realistisk plan? 
– Fordi vi har endret måten vi jobber med transportplan på. Helt satt på spissen: vi tar hele transportsektoren fra en kamp om å komme inn i planen, til en konkurranse om å lage de beste prosjektene. Det vil føre til flere prosjekt vil bli realisert enda hurtigere, sier Hareide. 

Milliardløft til fylkesveiene
Det er store etterslep på vedlikehold av fylkesveiene. derfor foreslår regjeringen å sette av hele 15,9 milliarder ekstra over 12 år for å bedre fylkesveinettet. 
– Jeg er glad de veiene som vi bruker i hverdagen vår nå får et løft. Det betyr mye for folks hverdag og for næringslivet i hele landet. Dette har også vært høyt prioritert i innspillsrundene fra fylkene, sier Hareide. 

Midlene skal bli gitt som tilskudd til fylkeskommunene, og dette er fordelingen:
* 825 millioner kroner ekstra hvert år de neste seks årene som skal gå til oppgradering av vei og sikrere tunneler. 
* Tillegg til en ekstra milliard til veiene, hvert år, de siste seks årene.

Hvem er vinneren i denne planen? 
– Først og fremst generasjonene som kommer etter oss. Vi tar klimautfordringene på alvor med styrket kollektivsatsing og ikke minst barnas transportplan som sørger for fokus på trygghet i trafikken for barn og unge, sier Knut Arild Hareide.

……….

Svein Atle Roset
Styremedlem i Molde KrF