Norge trenger et sterkt verdiparti

Herman Midtsjø
Foto: Astrid Waller

Herman Midtsjø, 3. kandidat Kristelig folkeparti Østfold:
Norge har en lang og stolt kristen kulturarv som må løftes frem. Kjenner vi røttene våre, er vi også tryggere i møte med nye mennesker og nye kulturer. KrF ønsker et livssynsåpent samfunn der mennesker blir akseptert og respektert uansett tro og livssyn. Trosfriheten både i Norge og internasjonalt må beskyttes.
Menneskeverdet forplikter oss til kamp mot urettferdighet og overgrep også internasjonalt. Klimakrisen rammer de fattigste hardest. KrF vil bekjempe internasjonal fattigdom og føre en solidarisk klimapolitikk. KrF vil kjempe for menneskeverdet i alle livets faser. Vi sier tydelig nei til svekkelse av rettsvernet for ufødt liv og til forslag om utvidelse av abortgrensen.
Norge trenger et sterkt verdiparti