Norge med ankerfeste i Europa ved EØS-avtalen

Det er uro og nye strømninger i Europa som påvirker oss og landets utvikling. Pandemien påvirker i tillegg alle nivå. I denne situasjonen skal KrF ta ansvar og kjempe for stabile veivalg i norsk utenrikspolitikk. Polarisering, proteksjonisme og ustabile forhold kan true solidariteten i det multilaterale samholdet. KrF ønsker å stå imot populistiske og kortsiktige forslag som kan sette viktige forbindelser i fare for folk og land.

Geir S. Toskedal innledet på det digitale fylkesårsmøte om «Norge en del av verden».

Vi ser sårbarheten rundt WHO, vaksinefordeling, klimaavtalene, Brexit, migrasjon og vestens sanksjoner mot Putins Russland. Regimeskiftet i USA og noen nye trekk i Midt-Østen er positive tegn. Hvordan sikre Norge best framover? KrF mener det internasjonale samarbeidet er et vilkår for også å kunne yte bistand, tilføre goder og sørge for utvikling i andre land.

Norge er en ledende havnasjon med verdens lengste kystlinje. Havarealet er mer enn fem ganger landarealet. Havnæringene står alene for 70% av eksportnæringene; Norge er nest største eksportør globalt. Norge har vind, vann og er en av verdens største produsenter av olje og gass. Vi er en av verdens største og mest avanserte skipsfartsnasjoner og leverandørindustri. Norge er i front når det gjelder havforskning og ansvarlig forvaltning av havets ressurser. Disse verdiene vil KrF forvalte bærekraftig for kommende generasjoner, i tråd med FNs bærekraftsmål og forpliktende internasjonale avtaler.

Dette velferdssamfunnet er helt avhengig av forutsigbare avtaler med omverden. KrF vil sikre gode rammevilkår, handel, arbeidsplasser, miljø og fredelig sameksistens. KrF går inn for gode og langsiktige løsninger, både økonomisk og moralsk.

KrF mener at multilateralt samarbeid er avgjørende viktig for å trygge vår framtid, landets omdømme og for å kunne yte bistand. KrF vil bidra til en mer rettferdig verden for å sikre fred, trygghet, natur og miljø.

KrF er imot medlemskap i EU. KrF mener at de eksisterende EFTA- og EØS-avtaler må beholdes og utvikles videre i takt med nye krav og forventninger der vi må gi og ta i forhandlinger. KrF mener at det ikke finnes bedre løsninger nå og at en omfattende uro om avtalene bare kan svekke Norges relasjon til Europa. KrF mener at EØS-avtalen betyr trygghet og stabilitet for arbeidsplasser og igjen for bunnlinja til mange kommuner i distriktene. Det er uvurderlig for å trygge betalingen for helsetjenester og gode skoler i hele landet.  Rogaland er et av de fylkene som eksporterer mest og derfor finner vi bedrifter i hele fylket som er avhengig av EØS-avtalen.

NHO Rogaland viser nå i 2021 til beregninger om at Rogaland i 2017 eksporterte for nær 80 milliarder kroner utenom olje og gass. Av all eksport gikk nær 60% av den totale eksporten fra Rogaland til EU/EØS. Beregningene viste at alle kommunene i Rogaland eksporterer og all eksport fra Rogaland la grunnlag for over 53 000 arbeidsplasser. Brexit viser godt hvor avhengige vi er av EØS-avtalen i Rogaland. 10 % av Rogalands eksport gikk i 2017 til Storbritannia. Norge har foreløpig prolongert EØS-avtalene med Brexit.

Uten EØS-avtalen hadde situasjonen sett helt annerledes ut når det gjelder samarbeidet av smittevernutstyr, forsking, vaksinefordeling og kompetanseutveksling. Uten EØS-avtalen hadde arbeidslivet og økonomien i Rogaland minsket betraktelig. Uten EØS hadde bistand og utvikling i andre land blitt satt tilbake. Uten EØS hadde Norge mistet et ankerfeste i et samarbeid som gir trygghet, forutsigbarhet og velferd til det norske folk og verdens samfunnet.

Det internasjonale samarbeidet med EØS og er avgjørende for norsk velferd og sikkerhet. Det forplikter oss til forutsigbarhet og langsiktighet. Da må relasjonen til Europa styrkes gjennom stabile, solidariske og kloke beslutninger. 

Resolusjonen er basert på forslag fra stortingsrepresentant Geir S. Toskedal.