Norge forsterker sitt klimamål!

Norge har forsterket klimamålet under Paris-avtalen og vil kutte utslippene med opp mot 55 prosent!

Kjell Ingolf Ropstad smiler
Kjell Ingolf Ropstad

I dag har Norge meldt inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Vi er et av verdens første land som gjør det.

-Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Målet som ligger nå er 40 prosent, så dette er virkelig en betydelig økning. Det er veldig bra! sier partileder Kjell Ingolf Ropstad.

 Både i dag og over tid har vi nordmenn hatt et høyere klimagassutslipp enn de fattigere delene av verden. Vi har et ansvar for å sørge for at klimaomstillingen verden må gjennom blir rettferdig. Derfor er dette grepet som regjeringen nå gjør så viktig!

-Endringene i klimaet rammer oss her hjemme med mer ekstremvær, det blir villere og våtere når det er vått – og tørrere når det er tørt. Men det er verdens fattige som rammes hardest av klimaendringene, sier Kjell Ingolf Ropstad.

– Land med mindre ressurser har mindre mulighet til å omstille seg når avlinger slår feil eller elver endrer sine løp. Det er de landene som er mest sårbare for ekstremvær og for at havet stiger.