Nominasjonsmøte og ekstraordinært fylkesårsmøte i Rogaland KrF

Rogaland KrF avholder sitt nominasjonsmøte i forbindelse med fylkestingsvalget i 2019, på Clarion Hotell Energy på Tjensvoll i Stavanger lørdag den 20. oktober. Samme dag og samme sted vil Rogaland KrF avholde ekstraordinært fylkesårsmøte i forbindelse med valg av ny 2. nestleder i Rogaland KrF, samt valg av 15 landsmøtedelegater til KrFs ekstraordinære landsmøte.

Illustrasjonsbilde fra fylkesårsmøtet i 2018
Rogaland KrF avholder nominasjonsmøte og ekstraordinært fylkesårsmøte 20. oktober. Dette bildet er fra årsmøtet i februar i  år.

Nominasjonsmøtet avholdes fra kl.10:00 – 12:00

Ekstraordinært fylkesårsmøte avholdes fra kl. 13:00 – 16:30

Valg- og nominasjonskomiteens enstemmige innstilling til fylkestingsliste ble gjort kjent 9. oktober, hvor komiteen innstiller på at fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal skal få fornyet tillit. Jonas Andersen Sayed, Geir S. Toskedal og Bjørg Tysdal Moe følger på de neste plassene. Innstillingen i sin helhet finner dere på lenken HER.

Det ekstraordinære fylkesårsmøtet skal velge ny 2. nestleder i Rogaland KrF. En enstemmig valg- og nominasjonskomite har innstilt Kvitsøy ordfører Mirjam Ydstebø til å inneha dette vervet.

Det ekstraordinære fylkesårsmøtet skal også velge 15 delegater til å reise på KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november. Valg- og nominasjonskomiteens innstilling vil inneholde 23 navn. Årsmøtedelegatene kan også komme med benkeforslag til kandidater. Det skal velges 15 personer, de 15 som får flest stemmer blir valgt. I tillegg til disse 15, skal fylkesleder Oddny Helen Turøy delta på KrFs landsmøte.

Innstillingen fra valg- og nominasjonskomiteen blir klar onsdag 17. oktober.

Om ikke annet vedtas, så holdes møtene for åpne dører.